Göteborgs krematorium

uppdrag för Erséus arkitekter