BOIC Sahlgrenska Universitetssjukhuset

uppdrag för Konstenheten VG-regionen och Tyréns. Verk av Christian Sandell, Åsa Stjerna, Elisabeth Henriksson, Kazuyo Nomura, Hedvig Hammarberg, Gunilla Hansson