Askims församlingshem

uppdrag för Erséus arkitekter