Sjöbodar och Magasin i Bohuslän

författare Helena Lind   form Anna Larsson   Byggförlaget 2002