Kallbadhus

författare Helena Lind   form Anna Larsson   Byggförlaget 2004